Cùng với Goc Garden tạo nên những góc xanh tươi đẹp, bạn nhé.

Liên Hệ

GOC XIN CHÀO

Các bạn có thể liên hệ với Goc Garden theo nhưng thông tin sau:

Phone:

Mobile (+84) 939 975 955

Address :

68/206 Trần Quang Khải
P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Email:

gocgarden.com@gmail.com
' + '
' + '
' + '
', } }, ], events: { click: function( overlay, event, context ) { if ( context.data == 0 ) { return; } var map = $( this ).gmap3( "get" ); infowindow = $( this ).gmap3( { get: { name: "infowindow" } } ); if ( infowindow ) { infowindow.open( map, overlay ); infowindow.setContent( context.data ); } else { $( this ).gmap3( { infowindow: { anchor: overlay, options: { content: context.data } } } ); } }, callback:function(m) { //m will be the array of markers var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); for(var i=0;i

Liên hệ ngay

Bạn có liên hệ với Goc bằng mẫu dưới đây: